I Dërguari Allahut la Ka Premtuar Xhenetin Atij Që Bën Këtë Vepër

I Dërguari i Allahut alejhi selam i nxit besimtarët që të vizitojnë të së’murët, duke u premtuar shpërblime të mëdha.Në një transmetim të Thevbanit r.a., i Dërguari alejhi selam premton fruta të Xhenetit:

“Kur një musliman shkon për të vizituar vëllain e tij musliman, ai gjendet në hurfën e Xhenetit derisa të kthehet.”

Dikush pyeti Alejhi selamin:“E çka është hurfa e Xhenetit?” Ai u përgjigj:“Ajo është frut i Xhenetit.

”Hadithin e shënon Muslimi në Sahih.

Leave a Reply