Ilir Meta bën p aralajmërimin e f ortë me zë dhe figurë: Do l ëkundet q everia e Ramës, deri në Europë do e tregoj që u është futur në krevat….

P residenti Ilir Meta ka folur rreth p atronazhistëve dhe p ublikimin e të dhënave personale të 910 vo tuesve në Tiranë. Sipas Metës këto pa tronazhsitë kanë hyrë deri tek jeta in time.

Pr esidenti ka shtuar se së shpejti do të bëhen pu blike fakte të reja që sipas tij do tr onditin Europën dhe botën kur ta ma rrin vesh.

“I thërrisja për Gj ykatën Ku shtetuese. Me partnerët tanë të shqe tësuar. Hajdeni. U krijuan kosto që të ndodh një f ormalizim i gr ushtit të shtetit për herë të dytë. Se hera e parë është me do sjet e Shijakut / poshte shfaqet artikulli i tere!

Leave a Reply