Të gjithë ata që kanë para në këtë Bankë jan shumë në rrezik nga muaji Shtator

Qeveria në Tiranë ka humbur një pro cedurë arbitrazhi për një pr oces gjy qësor investitorësh mbi shpronësimin e një stacioni televiziv dhe nuk dëshiron të paguajë.

Kështu e nis shkrimin e saj të titulluar “Pasuritë shqiptare në Austri konfiskohen pas një vendimi arbitrazhi” e përditshmja austriake, Der Standard, transmeton Express.

/ Hap Pamjet Ekskluzive 5 sekonda pasi ta tejkalosh marketingun

Leave a Reply