Erdhi nga Amerika, kjo është bisha që tashmë e posedon Ushtria e Kosovës (FOTO)

Otokar Cobra bisha që tash e posedon Ushtría e Kosovës, Ditë më parë Kosovës i janë dhuruar 24 automjete u shtarake të llojit “Humvee” nga SHBA-ja.

Automjeti “Cobra” mund të përshtatet për role të ndryshme dhe kërkesa për mision duke përfshírë: bartësin e blinduar të personelit, automjetin anti-tank, automjetin e zbulimit, automjetin radar të mbikëqyrjes tokësore, automjetin e v ëzhgimit të përparmë, ambulancën e blínduar.

Ky mjet deri më tani ka treguar rezistencë ndaj shumicës së s ulmeve të minave dhe mbíjetuar më shumë íncídente pa ndonjë d ëmtim.

Leave a Reply