Barcoletë që do jua ndreq ditën, lexojeni patjetër

Shkon një person për intervistë pune:

Intervistuesi: Tregoma fillimisht CV tande?

Personi: Jo, tregomi niher ti parët?

Leave a Reply