Shqiptarët bëjnë dasma deri në 2 të natës! tani të thirrin, Hoxho apo vjen mi fry Nusës nuk është mirë! (Video)

Si është e mundur që të lejohet në mesin e këtij populli, i cili ka pasur burra, nderë dhe xhelozi, një mashkull të takohet e të luaj me femra të ndryshme dhe atë në formë publike para syve të të gjithëve?

Si është e mundur të tolerohet që një vajzë e këtij populli? në mesin e meshkujve të ndryshëm, duke e zgjedhur atë si produkt në tezgë pazari.

Ky popull ka pasur nderë, martesë dhe familje të shëndoshë. Njerëzit janë martuar dhe martohen ende pa nevojë.

Leave a Reply