Familja Krasniqi ishin Bamirës dhe donator në ndërtimin e një Xhamie në Prishtinë

Mbrëmja e kaluar ishte mjaftë e rëndë për shumë njerëz, e sidomos për familjen Krasniqi.

Albert Krasniqi është vik tima që humbi jetën si pasojë e të sh tënave me a rmë që d yshohet i mori nga babai i tij, Skenderi.

Si fillim dyshja thuhet se patën një p ërleshje fizike, e cila përfundoi edhe me të sh tëna a rmësh.

/ Pаk sеkondа pаsi tа hаpësh mаrkеtingun shih PAMJET EKSKLUZIVE

Leave a Reply