Kjo ishte epidemija më famëkeqe që njeh historia e Islamit dhe ja si vepruan muslimanët

Murtaja më famëkeqe në Islamin e hershëm ishte ajo që njihet si Murtaja e Emmaus-it (طاعون عمواس) e cila ishte një nga përsëritjet e Murtajës së mëparshme të Justinianit.

Kjo murtajë ndodhi në dy valë, dhe preku ushtritë ngadhënjimtare të dishepujve (sahabëve) të Profetit në Siri ndërsa ata l uftuan Romakët Bizantinë në vitin 640 e.s. (18 hixhri).

Mbi 25,000 muslimanë humbën jetën, përfshirë disa nga më të njohurit si Muadh Ibn Xhebeli dhe Ebu Ubejda Amir bin el-Xherrah.

Në analet e Ibn Kethirit, mësojmë se vala e parë mori shumë nga shokët (sahabët) e moshuar të Profetit. / Pаk sеkondа pаsi tа hаpësh mаrkеtingun shih PAMJET EKSKLUZIVE

Leave a Reply