Ar.miku i përbetuar i shqiptarëve gjendet më në fund prapa gri.lave, ai porosiste shfar.osjen e popullit shqiptarë

Ish-deputeti grek i Agi.mit të Artë, Christos Pappas, i njohur edhe si një arm.ik i bet.uar i shqiptarëve, u pra.ngos më 1 korrik pasi ishte fsh.ehur Athinë në shtëpinë e një gruaje 52-vjeçare nga Ukraina. Kanë qenë autor.itetet greke që kanë pub.likuar detaje të reja nga opera.cioni që çoi në arre.stimin.

Sipas njoftimeve që iu bënë dje medias greke, bëhet fjalë për një telefonatë ano.nime në rajonin e policisë që vendosi në di.jeni autori.tetet për fshe.hjen e tij në një god.inë në një lagje pranë qendrës së Athinës. Pas kësaj tele.fonate agje.ntët u vu.në në lëvizje për të kontr.olluar dhe surv.ejuar të gjitha lëvizjet në zonë që ç.uan në pran.gosjen e Pappas.

Ndërkaq, avokati i ish-deputetit e ka he.dhur poshtë pl.anin e arra.tisjes së Pappas jashtë vendit. Sipas tij, Christos Pappas nuk kishte në plan të shko.nte jashtë vendit.

“Ajo që unë di dhe besoj është se ai donte të shma.ngte dën.imin e gj.atë” tha avokati.

Por mediat greke ba.zuar te informac.ionet nga autoritetet flasin për një pl.an arra.tisje të Pappas për në Itali, me anije, ose nga Patra ose Igumenica. Sipas policisë, ske.narët për arr.atis.jen e tij jashtë Greqisë ishin dy: ose me let.ra fa.lse, ose duke u fsh.ehur në një ka.mion me mallra, shoferi i së cilit do të ishte në “rrjetin” e mbështetësve të Christos Pappas.
Por zb.ulimi nga agjentët bllokoi planet. Papas është dën.uar me 13 vite burg për dre.jtim orga.nizate kri.mina.le.

Leave a Reply