Budallallëku i Babait që va.ri të birin në derën e makinës: Nd.ëshkon atë në mënyrë miz.orike

VIDEO/ Babai v.ar të birin në derën e makinës: Doja ta ndë.shkoja : Një video në Turqi ku një baba v.ar djalin e tij 3-vjeçar në derën e makinës është bërë virale. Mediat e huaja shkruajnë se ai u fi.lmua teksa bënte këtë a.kt, dhe më pas video u shpë.rnda me shpejtësi në rrjet.

Pol.icia turke arriti ta gjente atë nga targa e makinës dhe e v.uri në pr.anga. Gjatë deklar.imeve, babai u tha auto.riteteve se në këtë mënyrë prete.ndonte ta ndëshkonte të birin për shkak të sjel.ljes që kishte bërë gjatë ditës.

Ky a.kt mi.zorë apo ky budallallëk shpresoj që t’ju shërbej shum prindërve tjerë për të menduar pas.ojat e fëmijës në këtë rast. Shikojeni videon dhe vlerësojeni vet:

Leave a Reply