Shkoi në atë botë me lot në sy dhe pa prindërit afër në krah : “Kjo dhi.mbje nuk përshkruhet me asgjë”

Vogëlushja palestineze 5-vjeçare, prindërit e së cilës ush.tria izraelite nuk i lejoi të shkojnë me të në opera.cion, ka ndër.ruar jetë. Vogëlushja palestineze nga Gaza, Aisha Lulu, e cila më në fund mori leje për udhëtim në Kuds për shkak të një oper.acioni të kompl.ikuar në tru, u detyrua të udhëtojë e vetme pasi autoritetet izraelite refu.zuan t’u japin leje prindërve të saj për ta shoqëruar.

Ajo vua.nte nga një sëm.undje në t.ru dhe vd.iq menjëherë pas ope.racio.nit. Aisha u detyrua të luf.tojë vetëm me së.mundj.en, në një inj.orim të pamës.hirshëm të marrëveshjeve ndërkombëtare, traktatet e të drejtave të njeriut, të drejtat e f.ëmijëve, të drejtën për shëndet dhe qasje në shërbimet shëndetësore në mënyrë të sigurt.

Për shkak të rrethimit të Gazës nga viti 2007, qindra paci.entë palestinezë kanë vd.ek.ur pasi u pe.nguan për të marrë trajtimin e duhur. Sp.italet në Gaza ende nuk janë pajisur si duhet ndërsa palestinezët e sëm.urë duhet të udhëtojnë në Izrael apo jashtë vendit për shkak të pamu.ndësisë së k.urimit në Gazë.

Leave a Reply