Sapo ka filluar hak.marrja ime ndaj Sali Berishës?! Aishe Haklaj zbulon vendimin e fëmijëve e saj

Për Sali Berishën, familja e Aishe Haklajt kërkon vetëm drejtësi dhe jo hakm.arrje. Për të ha.kmarrja është një mjet primitiv, që nuk është në mendjen e familjarëve të saj sot e kësaj dite.

“Jo, nuk e kanë këtë ide. Fëmijët nuk e kanë këtë ide. Tani po rriten me një frymë tjetër dhe, edhe ne nuk duam që ajo hakm.arrja të vazhdojë. Hakm.arrja është mesjetare. Mesjetën na e solli Saliu. Ne e kishim harruar hakm.arrjen, për 50 vite. Ishim të mbyllur, kishim lu.ftën e kla.save, u mor prona, ama nuk kishim hak.marrje.

Ekz.ekut.onte shteti, por ne nuk e dinim se kush i ekze.kut.onte ata njerëz. Pra nuk kishim një urre.jtje për njëri-tjetrin. Ne kemi jetuar, familja e Haki Hoxhës, e atij që ka vr.arë Shkëlqim Haklajn, ka qenë e per.seku.tuar. Ne kemi qenë në pozicione të ndryshme me familjen e Haki Hoxhës në mon.izëm. Ne kemi jetuar në Tropojë dhe kurrë nuk kemi pasur mosma.rrëveshje ose kurrë familja Haklaj, e cila ndoshta ka pasur mundësi, nuk i është kundë.rvënë familjes Hoxha dhe asnjë familjeje që ka qenë, nuk ma nxë go.ja tani ta them, e dekl.asuar, se në atë kohë dekla.soheshin dhe quheshin të per.seku.tuar.

Ata ishin njerëz sikur ne, por ishte reg.jimi që e bënte një gjë të tillë. Nuk ka një familje tropojane që të thotë dhe të tregojë që ne kemi qenë spi.unë, që ne i kemi per.sekut.uar. Ne nuk kemi qenë në krahun e shtetit për t’i shtypur e dhu.nuar ato. Ne kemi qenë në krahun e tyre. Po. Gjithçka e kërkojmë me drejtësi. Edhe në raport me Berishën.

Hakm.arrja është prim.itive. Ne nuk donim dhe nuk duam që mesjeta të ulet këmbëkryq në trojet shqiptare. Jo. Ai e ktheu mesjetën. Ishin mendimet e atij njeriu, ishte koka e atij njeriu që solli mesjetën edhe njëherë në shekullin e 20-të në Shqipëri. Por ne nuk jemi për hak.marrje. Ajo është mesjetare”, rrëfen Aishe Haklaj.

Leave a Reply