E re pedhja, ego ena kafe! Familja shqiptare nga Kosova me pushime në Durrës tu rpëron kombin

Një familje shqiptare nga Kosova (që j etonin pr ej 25 v itesh në Gjermani) dhe një familje shqiptare nga Shqipëria (që j etonin pr ej 25 vi tesh në Greqi)!

Ulen në lokal në bregdet (DURRËS) tavolinat ngjitur. Unë po shikoja çdo veprim. Afr ohet kamarieri tek familja nga Kosova.

Kamarieri: Mirmbrëma, me se mund t’ju sh ërbej? Familja: Mirmbrëma (të gjithë lë shuan telefonat nga dora dhe po sh ikonin nga kamarieri). Burri: A po ma ban ni e kspres dhe ni ujë. Gruaja: Ni lang po rtokalli të lutem.

Fëmijët: Djali na po dojmë akullore. A ban me shku me e zg edh vet te banaku? Kamarieri: Po patjetër. (La rgohet i b uzëqeshur dhe duke thëne faleminderit). Shkon në banak jep p orosinë dhe afrohet te familja shqiptare që je tonin në Greqi.

Leave a Reply