Dasmat na morën n’qafë, njerëzit harruan v irusin

Vala e katër e p andemisë që mori hov prej fillimit të g ushtit, sipas au toriteteve sh ëndetësore do të arrij k ulmin në fund të këtij muaji. Kur kemi edhe 12 ditë përpara, sipas ep id emiologëve, sh ifrat e rasteve të reja do të rr iten fr ikshëm.

Por, nga ana tjetër inf ektologët thonë se numri real i të inf ektuarve është dyfish më i lartë, pasi që jo të gjithë të pr ekurit t estohen.

Kryetar i Komisionit për s ëmundje inf ektive, Zharko Karaxhovski për Alsat tha se një p acient me llojin delta mund të inf ektoj 7 të tjerë dhe se kr itikon autoritetet e qeverisë se nuk i kanë dëgjuar rekomandimet e tyre për të mos i lejuar dasmat në ambiente të mb yllura gjatë s ezonit veror. Ai thotë se dasmat na morën “në qafë” të gjithë vendin.

Leave a Reply