Haliti:Le t’i k onfiskohet pasuria gjithë atyre që e kanë bërë përmes kr imit

D eputeti i PDK-së, Xhavit Haliti, ka folur edhe për pr ojektligjin e k onfiskimit të p asurisë së p ajustifikueshme.

Ai ka thënë se është d akord me këtë, porse p asuria duhet t’u ko nfiskohet vetëm atyre që e kanë f ituar p asurinë nëpërmjet kr imit.

“Jam d akord që të bëhet kjo. Por, kush e ka të l igjshme. Me një rrogë nuk m und të bësh ndërtesë 20-30 katëshe, edhe 300 vjet me punu. As një pallat 4 katësh nuk mu nd ta bësh. Ka m ekanizma p ërmes të cilëve njerëzit p asurohen. Ata që janë p asuruar përmes kr imit është kr ejt ok.

Por nëse duan të pr ekin këdo që është p a suruar në Kosovë, e shoh si pr oblem, sepse ti nuk i lë hapësirë inv estuesve të huaj, e inv estitorët e vendit i bën mos me besu me inv estu. Jam d akord që ata që kanë krijuar p asuri përmes kr imit, përmes asaj që e ndj ekin edhe shtetet evr opiane, jam d akord”, ka thënë Haliti në Interaktiv.

Leave a Reply