Mavraj: M inistrat e sotëm mburraveca, duhet ta dijnë që Thaçi nga 700 milionë e rriti bu xhetin në mbi 2 miliardë

Muhamet Mavraj e ka cilësuar ish-pr esidentin dhe ish-u dhëheqësin e UÇK-së, Hashim Thaçi, si një burrë që e mban fjalën dhe ia ka njohur meritat në çli rimin e Kosovës. Ai gjithashtu ka thënë se në aspektin makr oekonomik, këta mi nistra mburraveca duhet ta dijnë se në 2007 Thaçi e mori Bu xhetin në 700 milionë dhe e rriti në mbi 2 miliard në vitin 2014. Ndërsa, sipas tij Qeveria e sotme nuk do të arrijë të bëj kurrë një rritje të tillë.

Mavraj, në një rr ëfim për em- isionin Pr essing, ka folur edhe për figurën e Hashim Thaçit, të cilin e ka njohur që herët dhe ka mbajtur ra porte të mira gjatë gjithë kohës.

“Është burrë. Është burrë, meqenëse ti po më pyet direkt. Po – po, jo – jo, nuk mbaj mend që ka deviju nga ky qëndrim. Është me ritor për h istorinë e Kosovës. Nuk mund ta nxjerr askush nga h istoria sepse është aty”, ka thënë Mavraj.

Leave a Reply