“Nga data 18-22 g usht do…”. P olicia e Shtetit del me Njoftimin e r ëndësishëm për të gjithë ne….

Ma sat e marra për garantimin e rendit dhe s igurisë p ublike, në kuadër të Festës së B irrës-Gu sht 2021.

Më datë 18.08.2021 deri më 22.08.2021, në qytetin e Korçës, prej orës 18:00 deri në orën 24:00, në ambientet e brendshme të “Terminalit të Autobusave” në lagjen nr. 17, si edhe në ambientet e “Pazarit të Vjetër”, Korçë, do të zhv illohet eventi i Festës së B irrës.

Nga shërbimet e S ektorit të P olicisë Rrugore, në b ashkëpunim me K omisariatin e P olicisë Korçë dhe Po licinë Bashkiake, do të merren masa për bll okimin e lëvizjes së automjeteve në të dy akset rrugore përkatësisht tek rr ethrrotullimi përballë “Pazarit të Vjetër”; të dy akset rrugore pranë pa llatit “City Center” drejt kr yqëzimit të Maliqit dhe rrugës përballë “Ish-NPV”.

Leave a Reply