Nuk u la fjale pa thene: Sonila Meco l argohet nga televizioni i njohur, ja ku do ta shohim tani e ne

Gazetarja dhe m oderatorja Sonila Meço ka njoftuar largimin e saj nga televizioni RTV Ora. Me një shkrim të gjate, ku flet për k arrierën e saj, ajo ka lënë të kuptohet se kjo nuk do të thotë që do të shk ëputet nga ekrani, por nuk ka pr eferuar që të zb ulojë se në cilin ka nal do ta sh ohim së shpejti.

“Kur i hyn më së pari gazetarisë, j etës p ublike dhe medias nuk mendon me gjithsej, por përqendrohesh tek fa kti se ke mjetin, vëmendjen dhe aftësinë të ndikosh. Mandej do duhet të mësosh se t’i mbije tosh këtij pr ofesioni për atë që e ke dashur qysh në krye do të thotë të r ezistosh, duke e bërë atë që thua, tregon e pasqyron më të rë ndësishme se im uniteti ndaj kri tikës, pr esioni i numrave të audiencës, su lmi i pu shteteve të çdo lloji, int eresat fi nanciare të m omentit të pronarëve, hallet personale dhe gr ackat e infl uencës.

Leave a Reply