Gjashtë javë b urgim për ata që nuk mbajnë maskën…

Një shtetas i Britanisë së Madhe është d ënuar nga një gj γkatë në Singapor me gjashtë javë b urgim, pasi ai shk elte në mënyrë të përsëritur masat k undër k σοrσna v ίίrusit, duke r efuzuar të mbante një maskë mbr ojtëse.

Benjamin Glynn, 40 vj eçar, u shp all f ajtor si i a kuzuar për mosmbajtje të m askës në tren. Ai i kërkoi gj γkatës që p asaporta t’i kthehej në mënyrë që ai të kthehej në Britani për të qenë me familjen e tij.

Shteti aziatik është i nj ohur për zb atimin e rregullave të rr epta gjersa ka b urgosur dhe gj obitur personat për shk eljen e rregullave të C0VI D-19.

Leave a Reply