Më rgimtari nuk i mban dot l otët teksa lë Kosovën: Do të më m ungojnë shumë prindërit

Një m ërgimtar ka shp ërthyer në lo t teksa po kthehej në më rgim, pas pu shimit në Kosovë.

Ai ka thënë se nuk ka qenë qe dy vite në Kosovë, dhe teksa është pyetur se a i ka m unguar vendi ynë, ai ka shp ërthyer në l ot duke thënë se i ka mu nguar shumë Kosova.Ai për ATV ka thënë se do ta merr m alli shumë për prindërit dhe për familjarët e tjerë.

Kujtojmë se disa më rgimtarë nuk kanë qenë qe dy vite në K osovë për shkak të s ituatës p andemike në vend.

Leave a Reply