Mo ti bën kthesën e madhe në vend, ja çfarë do të nd odhë në vijim

Rr ebeshe të f uqishme shiu priten në Mal të Zi dhe sk ajin ve rior të Shqipërisë, ndërsa në viset tjera pritet mot pak më i freskët, me int ervale ko hore me diell dhe vr anësira.

Rrallë në ndonjë r ajon m und të ketë ndonjë rr ebesh të iz oluar shiu me v etëtima dhe b ubullimë.

Në ditët e ardhshme pr itet m ot pak më i këndshëm, me int ervale ko hore me diell dhe vr anësira të cilat në disa vise të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut pr itet të ku shtëzojnë rr ebeshe lo kale af atshk urtra shiu me v etëtima dhe b ubullimë.

Leave a Reply