Edhe femrat duhet me pas hise te baba, pse të kujna janë ato?

Ikballe Huduti- Ka shumë kohë që merrem me të drejtat e njeriut në veçanti të drejtat e grave dhe barazinë gj inore, kam qenë dhe gjithmonë do të jemë pro nd arjes se tr ashigimis pronsore per vajzat motrat dhe nenat tona.

Nuk është tr aditë as kombetarë e as f etare që pa surinë prindi ta ja tr ashigojë vetëm djalit. Këto p raktika po e d ëmtojnë r ëndë po zitën e gruas shqiptare në familje dhe shoqëri.

Leave a Reply