Edita Tahiri: Çfarë po ndodh me ketë q everi / Serbet po luajne ‘teze’ me vendin tone

Serbia ka filluar nd ërtimin e obj ektit të përhershëm të të ashtuquajturit “U niversiteti i Prishtinës” me seli të përkohshme në Mitrovicë.

Inv estimi në mbi 6 milionë euro do të bëhet nga Q everia e Serbisë përmes Z yrës për Kosovën, që f unksionon në k uadër të saj. Dr ejtori i kësaj zyreje Petar Petkoviq, h odhi gu rthemelin për nd ërtimin e U niversitetit të premten në Mitrovicën Veriore.

Ish-m inistrja për Dialog, Edita Tahiri, e cila ka qenë edhe kr yenegociatore e Kosovës në bisedime me Serbinë, ka thënë se çfarë po ndodh me ketë q everi që para syve të saj po ng riten str uktura p aralele serbe.

“Derisa ne si qeveri dhe unë si kr yenegociatore bëmë sh uarjen e stru kturave pa ralele serbe në veri, çfarë po ndodh me ketë q everi që para syve të saj po ngriten struktura pa ralele serbe. Hiq ma larg se sot Serbia vuri th emelet e u niversitetit paralel në veri…”, ka shkruar Tahiri në llogarinë e vet në “F acebook”.

Leave a Reply