Bënë gjestin e madh, ky njeri shp ëton një fëmijë nga mb ytja në bunar

Qytetari nga Klina shp ëton një fëmijë nga mby tja në bunar

Mbrëmë në orët e pasditës është shp ëtuar një fëmijë nga bunari i hapur në Perlina të Klinës.

Murat Raci ka qenë duke v ozitur në m omentin e ngj arjes, ai i ka parë dy fëmijë me b icikleta dhe papritmas ka vë rejtur se njëra nga ta ka rë’në në bunar.

Leave a Reply