“E mori me f orcë, e k eqtrajtoi, na e solli të vd ekur, r eagon halla e 18-vj eçares që vd iq Ferizaj

Halla e 18-vj ecares M.O që vd iq në Ferizaj, e d yshohet se është k eqtrajtuar fillimisht nga dy persona, ka r eaguar pas rastit tr agjik.

Në pr ofilin e saj në F acebook, halla e vajzës së ndj erë ka shkruar “P ushon në p aqe, z emra e hallës”. Ndërkohë, familja e 18-vj eçares, M.O që vd iq gjatë ditës së djeshme në Ferizaj i kanë hapur sot dyert për të pamje.

Expr ess ka q ëndruar sot në vend të ngj arjes e pasdite sjell rr ëfimin e f amiljarëve për ngj arjen që tr onditi këtë komunë.

P olicia ka bërë të d itur se tashmë nën pranga ka p ërfunduar një person, ndërsa, i d yshuari kr yesor për këtë rast, Dardan Krivaqa nd odhet ende në arr ati.

Leave a Reply