Ngrihet al armi në sp ital, nd ërrojnë jetë 8 p acientë, d etajet

Shifra te larta janë r egjistruar në Kosovë në 24 orët e fundit, pasi 8 qytetarë kanë h umbur j etën dhe 2236 të tjerë kanë r ezultuar po zitivë në testin e k oronavirusit.

Numri i rasteve aktive në Kosovë është 14.249, ndërkohë që në 24 orët e fundit janë v aksinuar 22.119 qytetarë. Njoftimi i M inistrisë së Shë ndetësisë në Kosovë:

Në 24 orët e fundit janë dhënë 22.119 d oza të v aksinës ku ndër COVI D-19. ℹ Pr ej fillimit të v aksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 644.212 d oza të v aksinës. ℹ Deri më sot 221.026 qytetarë janë v aksinuar me do zën e dytë.

Nga 11.373 testime, 2.236 qytetarë kanë r ezultuar po zitiv me v irusin COVI D-19. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shënuar 8 raste hu mbje j ete. Sot janë shëruar 138 qytetarë, derisa numri i pë rgjithshëm i të sh ëruarve është 106.546. Në total numri i r asteve aktive është 14.249.

Leave a Reply