Ra kjo zi/ Sh uhet nga c ovidi 20-vj ecarja shqiptare

Varianti “DeIta” është bërë mjaft shq etësues për Kosovën duke rritur numrin e të pr ekurve dhe të vd ekurve nga dita në ditë. Suela Gusterani Pepaj, 20 vj eçe nd ërroi je të një ditë më parë në sp ital pas k omplikacioneve nga ko ronavi rusi. E reja është më o rigjinë nga Tropoja, e ma rtuar në Gjakovë.

Në një p ostim në F acebook, faqja Gjakova Sot ngu shëllon familjaët duke njo ftuar gjithashtu se v arrimi i së resë bëhet sot në orën 16:00 në fshatin Gusteran, Tropojë.

Kosova po kap r ekorde in fe ktimesh gjatë ditëve të fundit, ndërsa vetëm dje ndë rruan je të 11 persona prej ko ronavi rusit.

Leave a Reply