Shoqërimet – VIDEO/ ‘Serbët doni ju? Mbajini ku rvat’, k onflikti me p olicinë pas gazit tek Gorani

Disa persona janë shoqëruar për shkak se h odhën gaz l otsjellës në mes të t urmës së njerëzve që dëgjonin Goran Bregoviçin në Korçë.

P olicia e ka pasur të lehtë të ide ntifikojë disa prej tyre për shkak të pjesmarrjes së ulët në k oncert.Një video tregon dy pr ej të sh oqëruarve që i bë rtasin po licëve në m omentin që këta i kanë kapur.

‘Serbët doni ju? Mbajini ku rvat!’ – thonë ata, pasi një pjesë e atyre që shijonin mu zikën e Bregoviçit ishin turistë serbë.

Leave a Reply