Thanë që kishte bërë qejf me Mediun/ Flet Eli Fara: Kam punuar me djersë, ai me ka

Ditë më parë u r aportua se këngëtarja ka pë rfituar në mënyre të abs urde për 4 vite rresht

Në lajmet e q arkulluara thuhet se, Eli Fara, nga muaji janar 2006, deri në muajin gu sht 2009, është paguar në M inistrinë e Mb rojtjes “Dr ejtore In ovacinosh”.

Po ashtu thuhet se, Fara ka lëvizur disa herë jashtë vendit me pr etendimin për ‘u dhëtime pune’,

Ndërkohë, ajo sapo i’u ka r eaguar këtyre inf ormacioneve duke shkruar se e ndjen si o bligim m oral të bëjë një sqarim.

Leave a Reply