“Nëse i do për fëmijë, mos merr!” Fermerët pranojnë..

Duhet të kemi shumë kujdes nga u shqimet që zgje dhim, sidomos nëse flitet për perimet apo frutat! Disa video të fshehta të r ealizuara nga “Fiks Fare” zb ulojnë bisedat me fermerët, të cilët pranojnë hapur se domatet, k astravecët apo shalqinjtë janë të rritur me ho rmone dhe janë aq të rr ezikshme, sa ata vetë nuk i ko nsumojnë.

Në një vëzhgim në Lushnje, Fier, Kuçovë dhe Berat, nga ku fu rnizohemi me fruta-perime, gazetarët e “Fiksit” zb uluan se domateve dhe kastravecëve iu inj ektoheshin h ormone për t’i nxj errë sa më parë në treg.

Një punonjës sere në Lushnje, zb uloi se b ima e shalqirit m und të vilej brenda 10 orëve me anë të nd ërthurjeve të disa h ormoneve bashkë, të cilat vinin nga Greqia. Në ujin vaditës ishin përzier ho rmon për rritje, hormon për pj ekje dhe një h ormon për zb ukurim dhe gjatë natës ishte shtuar edhe h ormoni për mo sprishjen e k okrrës gjatë transportit. Punonjësi tregon se brenda 10 orëve nga pj ekja e sh alqirit, për një ditë u bënë 23 tonë shalqinj.

Leave a Reply