Bin Laden 2 vite ishte fshehur në Tiranë, shërbimet japin pamje nga shtëpia e hoxhës

Ish-punonjësi i CIA-s, Eduart Snowden, ka thënë që ka prova që dem.onstrojnë që Osama Bin Laden, është ako ma dhe vazhdon të jeton në Shqipëri diku afër Kosovës.

“Osama Bin Laden ka qenë një nga punonjësit më eficentë të CIA-s për një kohë të gjatë. Kanë orga nizuar zhd ukjen e tij nga kjo botë, në bashkëpunimin me shërbimin se kret të Pakistanit. / Hap marketingun 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive