Ajo Që U Zbulua Në Këtë Tunel Për Popullin Shqipëtar ‘Tronditi’ Mbar Botën

Duke ju referuar studjuesit R.Angely na dalin shume popuj dhe rajone ku flitej gjuha Pellasge. Kjo gjuhe nuk përfshihej vetëm ne rajonet Ballkanike por dhe me gjere.

Ajo flitej dhe nga popujt qe jetonin ne Azinë e Vogël (Turqine e sotme) dhe ne gadishullin Apenine ( Itali). Kështu Angely pohon:

“..Gjuha e folur Pellazgjike edhe pse ngado është e njëjte, zakonisht cilësohet nëpërmjet emrave të viseve dhe vendeve ku ajo flitet si: Argjiane, Ariane, Maqedonishte, Epirote, Iliriane, Frigjiane, Kariane, Lidiane, Likaoniane, Etruske, Oske, Fenikiane, Venete, Ligure, etj..”