Memli Krasniqi kapet me Albin Kurtin / ”Nga kryeminstri Kurti spo shohim asgje, ai duhet te marre mesim prej PDK-se”

Kryetari i PDK-sé, MemIi Krasniqi ka foIur rreth qeverisjes sé AIbin Kurtit dhe dekIaratés sé tij se nuk ka kush té béjé opozitarizém né vend.
Krasniqi tha se nga zoti Kurti s’ka çfaré té mésohet, as opozitarizém as qeverisje.

“Nga zoti Kurti ne s’kemi çfaré té mésojmé, as opozitarizém dhe as qeverisje. Ai do té ishte miré té mésonte nga qeverisja e PDK-sé. Ka tashmé dy vite né pushtet dhe s’mundet t’i numérojé 3 projekte té médha té qeverisjes é tij. Opozitarizimi i zotit Kurtit s’ka qené opozitarim, po bojkotim.

Opozitarizmi joné do té bazohet né kompetencé dhe dije. Cinizmin e zotit Kurtit e kuptoj, eshte pjesé e karakterit poIitike qé ai ka ndértuar. Ajo ç’ka duhet té pérjetonim nga zoti Kurti éshté qeverisje, kété s’po e shohim. PDK nén udhéheqjen time dhe bashké me instancat drejtuese do ta kthejné debatit tek aIternative, tek oferta.

Kemi qeveri po s’kemi qeverisje. Po fIasim pér njé menaxhim shkarazi té probIemeve” tha Krasniqi né emisionin “Prime”.