C I A parashikon këtë datë dhe vit krijim e Shqipërisë Etnike

Ky bashkim parashikohet të ndodhë në vitin 2035 dhe do të përfshijë bashkimin e Shqipërisë me Kosovën dhe rajonet e Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Greqisë. Gjithashtu, përfundimet këtu bazohen gjithashtu në burimet e rëndësishme të institucioneve ndërkombëtare që merren me studimet gjeostrategjike.

Ky bashkim parashikohet të ndodhë në vitin 2035 dhe do të përfshijë bashkimin e Shqipërisë me Kosovën dhe rajonet e Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Greqisë.

/ 7 sekonda pasi ta hapësh marketingun dhe vazhdo PAMJET EKSKLUZIVE në SHQIP