Veton Surroi ”ofendon” rëndë Hashim Thaçin me deklaratën e fundit ! Nuk kurseu asgjë për ti thënë

Publicisti Veton Surroi ka konfirmuar se do te jete keshilltar i jashtem i ekipit negociator te Qeverise se Kosoves ne dia logun me Serbine.

Por, ai ka kritikuar procesin e dialogut kur u udhehoq nga Hashim Thaçi, duke thene se marreveshjet e nen shkruara nga ai jane proble.matike edhe per Qeverine aktuale.

Proceset negociatore te deritanishme kane qene te uzur puara nga Thaçi dhe te kontrolluara nga ai. De met qe i ka bere Thaçi dhe ekipet e tij jane shume te medha.

Levizja Vete vendosje me te drejte ka rezistuar te çeshtja e Aso.ciacionit te Komunave me Shumice Serbe bashke me par.tite tjera opozitare. Po te kishte pase nje kon sensus dhe nje perpjekje per gjithe perfshirje, Kosova nuk do te nenshkruante ne vitin 2013 marre.veshjen per Asociacion.