”Ditën më të zezë Kosovës ia kanë sjellë vetë udhëheqësit e saj”

”Ditën më të zezë Kosovës ia kanë sjellë vetë udhëheqësit e saj”

“Sipas kushteve që parashtron pala serbe në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, përvesh shkeljeve të rënda të kushtetutës, cenimit të sovraniteti dhe integritetit territorial të shtetit të Kosovës, synohet përfundimisht shpërbërja nga brenda e shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës.

Pushteti aktual i Serbisë, i cili për asgjë nuk e ka ndryshuar qëndrimin ndaj Kosovës dhe shqiptarëve nga regjimi i dikurshëm i kriminelit Millosheviq, nuk do të mjaftohej edhe sikur Kosova të njihej nga faktori ndërkombëtar si Republika e Kosovës në federatë me Serbinë, ruana Zot!

Edhe kështu siç është, Republika e Kosovës, me mbi 90% të popullsisë shqiptare, e kufizuar në të gjitha anët me territore, krahina, qytete dhe vendbanime me shumicë të popullsisë shqiptare, realisht duhet të njihet nga Kombet e Bashkuara me fusnotë, të përcjellë me akt shpjegues nga OKB, se bëhet fjalë për Republikën e Kosovës njësi e dikurshme e ish-Federatës së Jugosllavisë, e cila e ka shpallur Pavarësinë e saj më 1991, ndërsa është çliruar me luftë kundër okupatorit serb më 1999, me përkrahjen e faktorit ndërkombëtar, SHBA, BE dhe NATO, pas shpërbërjes së ish-Federatës së Jugosllavisë së përbashkët, jo për Kosovën shtet etnik i pavarur, një pjesë e madhe nga territori i së cilës edhe më tej kanë mbetur nën Republikën e Serbisë; në territorin aktual të së cilës aktualisht ka më tepër shqiptarë të cilëve u mohohen të drejtat kombëtare më elementare, se sa ka serbë në Kosovë me të drejta të garantuara sipas standardeve më të larta ndërkombëtare.