Vëllau i Hashimit 6 mijë Euro penzion por gruaja e tij nuk do ta besoni pronare e cilës firm është

Vëllau i Hashimit 6 mijë Euro penzion por gruaja e tij nuk do ta besoni pronare e cilës firm është

Brenda 6 muajve, pas pensionimit, Gani Thaçi mori mbi 176 mijë euro nga BKS.Më 20 qersh,or të vitit 2019, në një ditë të bukur vere Asambleja e Përgjithshme e Byrosë Kosova,re të Sigurimeve.

Me anë të një vendimi miraton kërkesën e Koordinatorit të Përg,jithshëm për Planifikime Strateg,jike të asaj kohe, Gani Thaçi për pensionim të parak,ohshëm.