Futu në lajm dhe qëlloja emrin kësaj bime, shpërblimi 800 Euro

Lulëzon nga pranvera në vj.eshtë dhe është një shtesë e shkëlqyeshme për maka.ronat dhe rizoton, por është më e popullari,zuara si një supë. Në çfarë.do forme që ta konsumoni, hithra nuk ka nevojë të gatuhet shumë, mjafton th,jesht ta avulloni për 2-3 minuta. / 7 sekonda pasi ta hapësh marketingun dhe vazhdo PAMJET EKSKLUZIVE në SHQIP

Kjo do të ruajë maks.imalisht vetitë e saj ushqyese dhe shëruese. Çfarë thotë shke,nca për këtë bimë, cilat janë efektet e saj të do.bishme?

/ 7 sekonda pasi ta hapësh marketingun dhe vazhdo PAMJET EKSKLUZIVE në SHQIP