Deklarata trònditësé për Sali Berishën: Ai ka zhdukur 160 pérsonalitété mes të cilëve edhe…

Gazetari dhe analisti, Milaim Zeka ka bërë një analizë të “çës.htjes Berisha non gr.ata’, duke thënë se ish- kryeministri po pë.rpiqet që të vìkt.imiz.ohet, duke e shitur vetes si patriot i madh i Kosovës dhe se ndërkombëtarët duan që ta el.imin.ojnë politikisht.

Mirëpo, teksa nga njëra anë e shet veten si patriot, nga ana tjetërs, sipas Zekës, Berisha ka zhd.uk.ur 160 person.alitete kosovare mes ty.re edhe biznesmenin Remzi Hoxha.

“Berisha do ta paraqesë veten si patriot të madh ndaj Kosovës dhe vì.kt.imë e të hua.jve që duan ta elem.in.ojnë nga politika, e vërteta është se Berisha ka shpa.llur ‘non g.rata’ gjithë patriotët e Kosovës, 160 persona, njerëz të për.ndjekur nga qe.veria e Serbisë dhe ajo Jugosllave, Arben Sinani në hu.lumtimet e tij ka gjetur një dokument me emrat e 160 personaliteteve kosovare, ka zhdu.kur patriot kosovar, siç është Remzi Hoxha për të cilën familja e tij e ka akù.z.uar ndër vite që ai është personi di.rekt i imp.likuar në këtë ngja.rje.

Në Gërdec, Berisha shp.ëtoi pa fe.rrë në kë.mbë, thy.erja e embargos dhe mjafton për të parë një inc.izim pole.mika e Berishës dhe Metën në parlament, Berisha e akù.zon Metën si një njeri që të paktën ka kryer 2 vr.àsje ndërsa Meta e ak.ùzon për 1 mln vepra p.ènale dhe ndër të tjera që ka çu.ar në prit Azem Hajdarin. A nuk janë të mjaftueshme për ta shp.allur ‘non gr.ata’”, tha Zeka.