Europa dhe Zvicrra me një lajm të rëndesishëm dhe jo të mirë për shqiptarët

Një pjesë e madhe e infeksioneve të reja të koronës në Zvicër mund të gjur.mohen tek udhëtarët e kthyer. Në kantonin e Cyrihut, ata aktualisht përbëjnë rreth një të tretën e të gjitha infeksi.oneve të reja.

Trendi po rritet. Udhëtarët nga Spanja, Greqia dhe Qipro janë ve.çanërisht të prekur. Prandaj qeveria federale u bëri thirrje njerëzve të pavaksinuar që të tes.tohen kur kthehen.

Siç raporton “NZZ”, udhëtarët nuk janë të infektuar vetëm në des.tinacionet klasike të pushimeve, por gjithnjë e më shumë edhe në Kosovë.

Kjo për shkak se shumë shqiptarë nga Kosova e për.dorën këtë verë për të i vizituar më në fund miqtë dhe familjen përsëri. Në udhëtimin e tyre të kthi.mit, disa prej tyre e sjellin virusin në Zvicër.

Një arsye për këtë ka të ngjarë të jetë shka.lla e ulët e vaksinimit në Ballkan: Më pak se dhjetë përqind e popullsisë vaksinohen dyfish kun.dër virusit.

Në klube, kompani dhe në shtëpi

Në kantonin e Cyrihut, numri i rasteve të koronës është ulur në një nivel të shtu.ar, siç shkruan gazeta. Mesatarisht, rreth 140 njerëz infektohen me virus çdo ditë. Është ve.çanërisht e përhapur tek njerëzit nën 40 vjeç – mesatarja është 29 vjet.

Vetëm rreth gjysma e rasteve mund të gjurmohen në një vend të ve.çantë të infeksionit me siguri. Përveç festave, klubet dhe firmat janë gjithashtu ven.de të infektimit. Në javën e fundit ishin 18 raste të konfirmuara dhe 42 raste të dyshuara në punë. Më shumë njerëz u infektuan në shtëpi. Kishte 110 raste të konfirmuara dhe 38 raste të dy.shuara javën e kaluar.