DETAJE TË REJA / Aksi Dentohet Pro*Kurorja Fatime Fetai, Dërgohet Në Spi*Tal

Para pak çastesh në Fushë Topanë në Shkupit është a k s i d e n t u ar ish pro k u r o r j a speciale, Fatime Fetai, shkruan in7.

Sipas burimeve nga terreni a k s i d e n t i nuk ka qënë i r ë n d ë , ka pasur d ë m e materiale dhe l ë n d im e të lehta tek vozitësit. Siç mëson in7, Pr o k u r or j a Fetai është dërguar për ko n t r o ll në spital me një veturë pr i v a t e, ndërsa gjendja e saj nuk duket të jetë se r i o z e./in7.tv/