LAMTUMIRË 2 engjuj të bukur, Zoti iu shpërbleftë pafund dhe ngushllime familjes

Ndërsa disa vjet më parë, bashkë-gjumi shihej si një praktikë e zakonshme që sjell rehati dhe qetësi tek fëmijët, sot shumë specialistë po theksojnë rr.ezi.qet e tij të mundshme. Në të vërtetë, disa raste të vd.ekjes tek të rinjtë kanë qenë të ndërlidhura me këtë praktikë.

News Australia raporton dëshminë tr.ag.jike të një çifti që papri.tmas hu.mbi dy vajzat e tyre pasi fjetën në të njëjtin shtrat.

Zakonisht, prindërit bëjnë më të mirën për t’u siguruar fëmijëve të tyre gjithçka që u nevojitet për t’u rritur mirë. Bazuar në përvojën e tyre, përvojat e tyre dhe të mësuarit që rezulton, ata krijojnë zakone që u duken të sigurta brenda shtëpisë së tyre. Megjithëse përpiqen të bëjnë më të mirën për të adaptuar gjestet e duhura, ata mbeten njerëzorë, dhe për këtë arsye, të papërsosur.

Fat.ke.qës.isht, disa ga.bime mund të marrin përmasa të pap.ri.tura.
Violet dhe Indiana ishin vetëm gjashtë javë kur u zbuluan pa ndjenja, së bashku me nënën e tyre. Ishte në shtëpinë e tyre në Australi që ndodhi kjo ngjarje tra.gji.ke.