Albin Kurtin e pret fati i Sali Berishës, të gjithë po habiten nga kjo FJALË

Kryt’ ta then-qejfin s’ta prish!
Është i destinuar të dështojë secili njeri që provon t’i rehatojë njerëzit e t’i bëjë të lumtur!

Sepse rehati s’ka, edhe nëse ka, reha,tia vjen vonë, vjen a s’vjen hiç a (ku ta di unë), e sigurt është veç rehatia që vjen me kacinë, dhe sepse lumturia është si barku, sa më shumë e ‘konsumon’, aq më shumë rri,tet nevoja për më shumë lumturi!

Kryeministri Kurti flet, vepron dhe ekzi,ston thjesht sikur të ishte Kryeministër i shqiptarëve të diasporës!
Sillet sikur e ardhmja e tij varet nga diaspora dhe se përde,risa e ka diasporën nuk i duhet askush në botë!

Kjo lidhje i pëlq,en, sepse është lidhje në distancë.

Është zor të prishen ‘këta’ – sepse për t’u pri,shur duhet të jenë afër!

Lidhja plato,nike që ka me diasporën, se këtij i pëlqejnë lidhjet plat,onike (sa më larg, aq më larg), duhet të mirëmbahet disi!
Meqenëse nuk ka çfarë të jap nga vetja (e vetmja dhuratë e pranuar nga Perendia, është ajo dhuratë që e jep nga vetja, që kur e jep e lë veten keq)…
sepse Xhibrani më ka mësuar se kur jep ‘nga teprica’, nuk ngjehet vepë,r humane, sepse ke boll;

kur jep për të blerë, dhe sido,mos kur e paguan polisën e sigurimeve për bashkëatdhetarët tanë, me paret e shte,tit…nuk ngjehet te Perendia!
S’di a ju kujtohet, ju kam thënë:

Qeveria Bukoshi e kishte popu,llin në Kosovë, e vet ‘vuante’ në ekzil, kurse qeveria Kurti popullin e ka në di,asporë e vet rrnon në Kosovë!

Çka u duhet dia,sporës Kryeministri Kurti?
Për jetë të përdit,shme nuk u duhet, por u duhet një herë në vit, verës e për Bajram,
pra për diaspo,rën Kryeministri Kurti është festiv, nuk kanë nevojë për të, prandaj nuk ia shohin asnjë gabim, sepse gabi,met nuk i ndjejnë në lëkurën e tyre.

Kurtin e pret fati i Sali Berishës, për ta bërë lumtur diasporën, rre zik,oi krejt shqiptarët” –

Shkruan: Kimete Berisha
Kryt’ ta then-qejfin s’ta prish!
Është i destinuar të dështojë secili njeri që provon t’i rehatojë njerëzit e t’i bëjë të lumtur!

Sepse rehati s’ka, edhe nëse ka, reha,tia vjen vonë, vjen a s’vjen hiç a (ku ta di unë), e sigurt është veç rehatia që vjen me kacinë, dhe sepse lumturia është si barku, sa më shumë e ‘konsumon’, aq më shumë rri,tet nevoja për më shumë lumturi!

Kryeministri Kurti flet, vepron dhe ekzi,ston thjesht sikur të ishte Kryeministër i shqiptarëve të diasporës!
Sillet sikur e ardhmja e tij varet nga diaspora dhe se përde,risa e ka diasporën nuk i duhet askush në botë!

Kjo lidhje i pëlq,en, sepse është lidhje në distancë.

Është zor të prishen ‘këta’ – sepse për t’u pri,shur duhet të jenë afër!

Lidhja plato,nike që ka me diasporën, se këtij i pëlqejnë lidhjet plat,onike (sa më larg, aq më larg), duhet të mirëmbahet disi!
Meqenëse nuk ka çfarë të jap nga vetja (e vetmja dhuratë e pranuar nga Perendia, është ajo dhuratë që e jep nga vetja, që kur e jep e lë veten keq)…
sepse Xhibrani më ka mësuar se kur jep ‘nga teprica’, nuk ngjehet vepë,r humane, sepse ke boll;

kur jep për të blerë, dhe sido,mos kur e paguan polisën e sigurimeve për bashkëatdhetarët tanë, me paret e shte,tit…nuk ngjehet te Perendia!
S’di a ju kujtohet, ju kam thënë:

Qeveria Bukoshi e kishte popu,llin në Kosovë, e vet ‘vuante’ në ekzil, kurse qeveria Kurti popullin e ka në di,asporë e vet rrnon në Kosovë!

Askund tjetër në botë!

Dhe këtë liri ua dhuroi Albin Kurti.
Ama, liri pa vde kje nuk ka…dhe ju jeni ata ush tajrët që e rre ziku,at jetën për të qenë të lumtur dhe për të vallëzuar në dasma!

Tash që po shkojnë bashk,ëatdhetarët, po rriten rastet dhe po kthehen masat kundër lirisë…

Të keqpërdorësh buxhetin e shtetit – nuk është lajm, ama ta keqpërdorësh pj,andem inë, të rrezikosh të luash me shëndetin e tyre për hatër të tyre…

të guxosh të manipulosh me nevojat e njerëzve të mërzitur për dasma dhe argëtim- kjo quhet ko rrup,tim i lirisë dhe keqpërdorim i vetmisë shqiptare!

P.S. Me kokëfortësinë,
me mendje,madhësinë,
me refuzimin e marrëveshjes së Uashingtonit,
me izolimin e Kosovës nga Shqipëria dhe me kolonizimin ekonomik të Kosovës nga Serbia, Kryeministrin Kurti e pret fati i Sali Berishës!
Kështu, të përb,uzur përfundojnë të gjithë ata që s’u lë përshtypje askush, përveç vetja.

E kur mbesin pastaj vetëm me vete e tyre (siç ka mbetur Sali Berisha) e kuptoj,në se para se të nisen t’i udhëheqin të tjerët, është dash,ur t’i pushtojnë epshet e tyre.