OPS, Arrestohet edhe një polic, keqtrajtoi një person në Kosovë

Një zyrtar poli cor është arre.stuar nga Inspektorati Pol icor i Kosovës (IPK) gjatë ditës së sotme.

Ins.pektorati, ka njoftuar se pesë ditë më parë kishte pranuar një ankesë nga një qytetar i cili pretendonte për tejkalim të autorizimeve pol icore gjatë përdorimit të forcës nga disa zyrtarë policorë në Lipjan.

Hetuesit e IPK-së, pas pranimit të ankesës nga qytetari si dhe shkresat e rastit, kanë ndërmarrë një mori veprimesh hetimore.

Një zyrtar pol icor është arrestuar nga Ins pektorati Po licor i Kosovës (IPK) gjatë ditës së sotme.

Inspektorati, ka njoftuar se pesë ditë më parë kishte pranuar një ankesë nga një qytetar i cili pretendonte për tejkalim të autorizimeve policore gjatë përdorimit të forcës nga disa zyrtarë pol icorë në Lipjan.

Hetuesit e IPK-së, pas pranimit të ankesës nga qytetari si dhe shkresat e rastit, kanë ndërmarrë një mori veprimesh hetimore.