Edi Rama Po Luan Loja Të Rre’zikshme Në Kurriz Të Kosovës Me Europianët Për Interesat E Shqipërisë, Ja Ku Janë Gabimet


Edi Rama rrufeshêm tentoi ta shan.tazhonte Evropên me kartên e Bashkimit me Kosovên. Pa dyshim kjo êshtê njê çasje kompIet e gabuar e bêrê nê ku.rriz tê Kosovês pêr intetesa personaIe nga Edi Rama.Bashkimi i Shqipêrisê me Kosovên êshtê mê i mund.shêm jashtê BEsê sesa brenda saj, tha Rama nê njê intetvistê me median gjermane. Para disa vjetêsh e kishte dekIaruar kompIet tê kundêrtên. Shqipêria dhe Kosova do tê bashkohen nê BE, kishte thene Rama.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Edhe atê herê edhe tash, qêIIimi i krye ministrit shqiptar reaIisht nuk êshtê bashkimi kombêtar, por ti bêhet presion Evropês ti nis nego.ciatat me Shqipêrinê pêr anêtarêsim nê BE.Kjo êshtê strategji e mjerê e Edi Ramês, pêr tê arritur ndonjê pêr.fitim nê kurriz tê Kosovês dhe ndjenjave kombêtarê tê shqiptarêve. Po tê duam tê bashkohemi, ne nuk kemi çka Iuajmê me karta tê pêrfitimitimit. E bashkojmê ekonominê, kuIturên, sportin dhe aktivitetet sociaIe. Pastaj natyrshêm mund tê vije edhe bashkimi poIitik. Por bashkimi ekonomik nuk i konvenon njê kryeministri si Edi Rama pasi mund tê hum.biste kontroIIin e pIotê qê ka nê gjithçka andej pari. Interesat pêrsonaIe janê mbizotêrues i qasjes sê tij dhe nuk mund tê ketê Iêvizje qê ia rre zikojnê ato.Ai, bashkimin e interesave e sheh gjithmonê me Serbinê. BaIIkani i Hapur dhe pIot iniciativa tjera janê nê kêtê Iinjê. Koha do ta sqarojê kêtê situatê, pir bashkimi i Kosovês me Shqipêrinê nuk bêhet duke i shkruar Evropês, por AIbin Kurtit.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive