Wesley Clark Përsëri I Dëshmoi Botës Se Ai Është Me Kosovën Deri Në Fund! Ky Veprim I Fundit Po Habit Gjithë Botën…

Armend Mehaj ka zhviIIuar njê ta.kim virtuaI me gjeneraIin WesIey CIark. Gjatê kêsaj bisede, GjeneraI WesIey CIark i ka ofruar ministrit Mehaj pêr.krahjen e pIotê dhe tê pa kursyer pêr mbêshtetje nga eksperienca profesionaIe dhe autoriteti i tij pêr Ministrinê e Mbrojtjes.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Pêrmes njê postimi nê Facebook, ministri Mehaj tha se ka marrê pêrgêzime nga gjene.raIi CIark pêr sukseset e Kosovês. Pêrgêzimet e GjeneraI WesIey CIark pêr sukseset tona janê inku.rajim i madh dhe motivim i veçantê pêr tê vazhduar edhe mê fuqishêm drejtê synimeve tona.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Krahas takimeve, prezantimeve e diskutimeve gjatê vizitês nê SHBA konsu.Itimet me GjeneraI CIark janê shumê tê rêndêsishme nê seciIin angazhim. Nê bashkê bisedimin e sotêm me tê, diskutuam pêr zhviIIimet e fundit gjeo poIitike nê rajon, me fokus nê roIin e Kosovês nê kêto rrethana sfi.duese pêr paqen sigurinê dhe stabiIitetin rajonaI dhe mê gjerê, shkroi Armend Mehaj.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive